El personal a l'estudi

Després d’haver parlat dels famosos estudis de doblatge i de com estan composats, arriba el moment de parlar de les persones que prenen part en aquestes sales, començant pels actors i passant pel director, el tècnic de so, el traductor i l’assessor lingüístic. Tots ells tenen una funció específica que totes juntes fan que acabi sent una feina magnífica. Si una de les seves funcions no es pot portar a terme correctament, tot el procés s’acaba de manera no satisfactòria. És com un engranatge, si un falla, tots fallen. En aquest apartat, a banda d’explicar la funció de cadascú, també posaré sobre la taula  diverses característiques que completaran l'argumentació: