La traducció

EL PRIMER PAS DE TOTS

La traducció és la primera etapa del procés del doblatge, i conjuntament amb el segon procés, l'ajust, són els processos menys valorats de tots i els que potser necessiten un màxim de reconeixement i de preferència. Per a molts, la traducció és com "la primera pedra" d'una construcció tecno-artística i si, aquest procés no anés bé, seria probable que el resultat no fos el desitjat. Podem definir la traducció com la transmissió d'un missatge d'una llengua a una altra. La traducció la realitza l'estudi a qui la televisió ha encarregat de doblar-la. Els encarregats d'aquest procés són un equip de persones que treballa per l'estudi en qüestió, i que ha d'estar familiaritzat amb les característiques del llenguatge cinematogràfic.

Aquesta tasca l'acompleix el traductor, i una de les peculiaritats que té aquesta feina, és que no només es dedica a traduir el guió sinó que també ha de compaginar-lo amb la imatge de l'audiovisual en qüestió que té influència en els aspectes lingüístics. Antigament, la traducció d'un guió no tenia drets d'autor perquè no es considerava una obra original. Actualment, sí que presenta aquest canvi. El traductor també ha de ser conscient que si porta a cap una mala traducció, no es culpa del llenguatge del guió, sinó que la responsabilitat és seva per la seva manca de capacitat i de professionalitat per a fer aquesta tasca.

El procés de traducció comença quan el traductor rep el producte audiovisual per primer cop i el seu guió original. El que ha de fer, en primer lloc, el traductor és visionar la pel·lícula totalment sencera per agafar una visió global que després haurà de dur a terme conjuntament amb el guió. El traductor ha de fer fronts a nombrosos obstacles que dificulten aquesta tasca. Per una banda, la longitud de les paraules i frases varia d'una llengua a una altra. Per tant, hi ha una diferència clara d'extensió respecte al text original i a la traducció. En canvi, el temps que l'actor té per poder sincronitzar el diàleg corresponen al moviment de llavis és el de la versió original, i això és un problema de cara a la sincronia i a l'ajustament. A més a més, però se li ha d'afegir la dificultat d'intentar fer coincidir les labials i semi labials amb el moviment dels llavis del ninot (un procés que es porta a terme més profundament durant l'etapa de l'ajust). Si no es produeix una coincidència amb l'original, l'espectador pot detectar que la versió que mira està bastant distorsionada en relació amb el producte original.

Per a què la versió traduïda s'ajusti al màxim a la primitiva, és fonamental que el traductor de les obres audiovisuals domini els aspectes següents:

Al procés de la traducció, hi ha dues feines o objectius bàsics a l'hora de traduir: la traducció del títol i la traducció literal del guió.

LA TRADUCCIÓ DEL TÍTOL

La traducció del títol té una manera diferent de tractar-se a diferència del guió. La seva traducció no depèn del traductor en si sinó del departament de màrqueting, i l'única condició que es posa és que no sigui repetit; en alguns casos, s’ha de canviar totalment perquè la traducció del primer títol no significa res entenedor per a l’espectador. Hi ha quatre formes de traduir el títol:

Per altra banda hi ha diversos factors lingüístics que intervenen en aquest tipus de traduccions i a la seva comprensió per a l'espectador:

TRADUCCIÓ DEL GUIÓ

La traducció del guió és essencial que es faci conjuntament amb la imatge perquè no es puguin arribar contradir perquè podria donar un significat contrari al de la pel·lícula o sèrie. S’ha de donar prioritat a la imatge perquè és el que condiciona el tema. Si es comencés a traduir el guió d’una manera equívoca al tema de l’audiovisual, al final l’espectador no sabria de què va i tindria una confusió. El text del guió s’ha d’ajustar al màxim tot el que passi a la pel·lícula. Ha d’haver-hi sincronització textual.

La traducció del guió no només és cosa dels traductors, també es necessiten els lingüístics, ajustadors, actors i tècnics de so. És una responsabilitat col·lectiva. En resum, la traducció, sigui del títol o del guió, és un procés de substitució d’elements verbals i no verbals que no s’acaben fins que la pel·lícula està acabada i és exhibida al públic. Hi ha d’haver una traducció semblant a l’original i també hi ha d’haver una sincronia visual i una concordança entre el que veiem i el que sentim. El text en qüestió que es tradueix, és a dir, el guió (que és un text lingüístic) és traduït per a ser parlat i interpretat, alhora que també ha de ser ajustat i gravat.

El text traduït ha de tenir unes característiques i tenir en compte els següents aspectes:

Segons l'assagista valenciana Rosa Agost, al seu llibre Traducción y doblaje: palabras, voces e imágenes, apunta que la traducció ha de respectar la sincronia per tal que coincideixi el que s'escolti amb el que es vegi. Diu que hi ha tres tipus de sincronia: