El traductor i l'ajustador

El traductor és la persona que desenvolupa el procés de traducció. La seva tasca no és sinó la de traduir un text o un guió i transformar-lo a la nostra llengua de manera que ho puguem entendre, portant a terme tots els canvis que siguin necessaris. Això sí, no ha de perdre l'essència de l'original i ha de ser-ne fidel escrupolosament. Hi ha uns traductors que s'anomenen traductors audiovisuals, i són aquells traductors que fan la mateixa funció, però la seva feina està condicionada a si el producte final va destinat a ser doblat o a ser subtitulat. La feina del traductor no és mundial perquè hi ha països que prefereixen una versió subtitulada dels productes audiovisuals. Normalment, els traductors estan especialitzats en doblatge i coneixen tots els criteris d'aquesta branca com si realment també fossin actors. Fan un treball destinat a la qualitat tenint en compte el poc temps que tenen, com potenciar la sincronia del text amb els llavis, els gestos sonors i pertinents de cadascú, altres símbols del doblatge i la veu en off si és que n'hi ha.

Televisió de Catalunya va encarregar-se de buscar els traductors, alguns d'ells a les mateixes universitats catalanes. Es promocionaven els càrrecs i se'ls animava a intervenir-hi, ja que hi havia molta feina, i més en català, ja que s'havia d'adaptar tot de nou a la llengua catalana. Tot i això sempre hi ha hagut la falsa creença que el català no sona bé o no és prou natural i, en certa manera, als inicis potser era veritat, i el públic o notava. Calia tenir en compte que el català tornava a la vida quotidiana després d'un llarg silenci de 40 anys. Per contrarrestar les primeres crítiques, l'any 1995 es va publicar el primer llibre d'estil: El català a TV3. Llibre d’estil. Més tard, per tal d'unificar criteris lingüístics, es va publicar l'any 1997 Criteris lingüístics sobre traducció i doblatge. El traductor audiovisual també se'l caracteritza per haver de superar certs obstàcles lingüístics, com els jocs de paraules, marques comercials, traducció de rimes, referències a la cultura d'origen.

De traductors puc destacar la traductora catalana Verònica Calafell, coneguda per haver traduït sèries especialment animes com Detectiu Conan, Shin Chan o Keroro, entre altres. Ella, precisament és la fundadora de l'empresa "Daruma", una empresa destinada a la revisió lingüística, la traducció i interpretació de diverses projeccions audiovisuals.

Deixant de banda el traductor tenim l'ajustador. Els he posat junts en aquest apartat perquè no és d'estranyar que el traductor també faci la feina de l'ajustador i perquè, en el procés del doblatge, com ja he explicat anteriorment, és l'etapa que continua després de la traducció. És com si estiguessin enllaçades per una única persona que pot dur a terme les dues tasques. L'ajustador és la persona que s'encarrega, tal com diu el seu nom, d'ajustar el text als llavis de l'actor, de manera de què el text hi pugui cabre. Ell serà veritablement l'encarregat d'assegurar el compliment dels tres tipus de sincronies i adaptarà el text si no es compleixen. 

Durant aquest procés, l'ajustador pot modificar les frases per tal que no siguin ni massa llargues ni massa curtes. És a dir, l'objectiu és que no hi hagi cap moviment labial sense text. Tot el que porta a cap l'ajustador té a veure amb la sincronia del personatge amb el text, amb el guió traduït prèviament. L'ajustador també té la potestat d'allargar o retallar les frases i oracions si ell ho veu convenient. Tot això amb la finalitat de què acabi havent-hi una sincronia perfecta. Per ultim, també ha de tenir un nivell cultural de la llengua i de la cultura cinematogràfica bastant elevat.