Història del doblatge

El doblatge en general ha estat marcat per una sèrie de processos i canvis, siguin tècnics i/ o històrics i que li han permès evolucionar fins a l'actualitat. Si comparéssim el doblatge actual amb el doblatge de fa gairebé 100 anys, quan es va inventar, veuríem que els canvis són evidents i que aquests han acabat desenvolupant una millora en la manera de fer doblatge. Per fer-ne cinc cèntims ha canviat la manera de fer doblatge, d'enregistrar, de mesclar, la remuneració de la professió...

A partir d'aquest apartat es profunditzarà en la història del doblatge i el seu procés des del cinema mut; és a dir, com es treballava abans de la seva aparició i com va afectar l'arribada del doblatge a la indústria cinematogràfica. També s'incidirà, ja més detalladament, als inicis del doblatge a Espanya i com va condicionar l'arribada del dictador Francisco Franco al poder, que va donar lloc a la censura. 

Com a fet històric important i clau és impossible no destacar el naixement de Televisió de Catalunya i com el doblatge en català va començar a ser més ben considerat que el doblatge en espanyol fins al punt d'arribar a ser un dels millors doblatges de tot el món. Els apartats que s'han delimitat en aquesta secció són els següents: