El llenguatge dels guions. Els signes estranys

1. /: Aquest símbol significa que hi ha d’haver una petita pausa en el discurs del personatge, és a dir, quan aquest ha acabat de parlar. Aquesta pausa té un límit màxim de cinc segons.

2. //: Símbol semblant a l’anterior però amb la característica que la pausa és més llarga. Pot arribar a ser de cinc a quinze segons.

3. ...: Aquest símbol també és molt semblant al primer però en canvi, la pausa es fa mentre el personatge està parlant o fent un discurs. Podria indicar dubtes.

4. (G): El personatge ha de realitzar un gest. Un gest podria ser una respiració, un grunyit, un esternut o per exemple un crit durant una batalla o una lluita.

5. (R): El personatge ha de riure. També, i ja amb el context de l’acció de la pel·lícula o de la sèrie, enlloc d’un riure, també és acceptat fer un so de somriure o una rialla. Hi ha hagut diverses discrepàncies amb aquest signe, diferents malinterpretacions.

6. (CP): Aquest signe no simbolitza una acció que hagi de fer el personatge, és una indicació que hi haurà un canvi de pla i la imatge del personatge no es veurà per la pantalla.

7. (OFF): Indicar a l’actor que el diàleg que ha de dir està fora d’imatge. És a dir, que l’actor no hi és al pla de la pantalla ni de la imatge.

8. (ON): Aquest símbol és just el contrari de l’anterior. Significa que el personatge està en pantalla quan parla. Tant aquest símbol com l’anterior solen estar al principi del take per indicar a l’actor però també ens el podem trobar a la meitat d’una frase.

9. (A): L’actor de doblatge ha de començar a parlar abans que l’original o fa originalment. Busquen aprofitar-se de petits gestos o respiracions.

10. (DE): Aquest símbol serveix per indicar a l’actor que quan li toqui parlar, en aquell moment el seu personatge estarà d’esquena i no se li veurà la cara.

11. (PLORA): Símbol que indica que el personatge plora. Pot estar plorant i ja està, o plorar i a la vegada parlar.

12. (TAP): Aquest símbol serveix per indicar a l’actor pertinent que al moment de parlar, el seu personatge tindrà alguna cosa que li pot tapar la boca, com un mocador o una màscara.

13. (S): Serveix per indicar que a l’original hi ha una pausa que no interessa al director i si la boca del personatge ho permet no es farà.

14. (SS): Aquest símbol equival a “sense so”. És a dir, indica que el personatge mou la boca però no parla, és com si sigues un gest labial.

15. (P): Aquest símbol indica a l’actor que la seva intervenció, és a dir, el seu diàleg, trepitjarà al d’un altre personatge. Aquest signe pot ser utilitzat en discussions.


Aquests són tots els símbols, tots els signes que afecten als actors per a guiar-los en com serà el take que es trobaran per doblar. L’acció del take, les condicions en que es troba el seu personatge. Però, i aquests ja són més estranys, també hi ha una sèrie de signes que serveixen per ajudar, en aquest cas als tècnics de so.

1. (ATT): Aquest símbol serveix per indicar al tècnic de so que el personatge a qui afecta aquest signe està parlant per telèfon.

2. (ATR): Aquest símbol serveix per indicar al tècnic de so que el personatge a qui afecta aquest signe està parlant per ràdio.

3. (ATTv): Aquest símbol serveix per a indicar al tècnic de so que el personatge a qui afecta aquest signe està parlant per televisió.

4. (REVER): Aquest símbol serveix per a indicar al tècnic de so, que al moment que surti aquest signe caldrà posar un efecte de reverberació.