L'assessor lingüístic

L'assessor lingüístic és una persona que, igual que l'ajustador, és bastant desconegut i la seva tasca tampoc es coneix massa bé. La seva funció consisteix simplement a assessorar lingüísticament. Què vol dir això? Un cop acabada la traducció i l'ajustament del text per la sincronia, el que realitza la persona que té com a objectiu aquesta tasca és fer la revisió del text, el corregeix. Llavors, la seva actuació no torna fins després d'haver-se fet el doblatge per part dels actors. 

Els mateixos assessors lingüístics són els encarregats de revisar si els diàlegs dels takes estan ben pronunciats. En cas que, malauradament, es detecti un error en aquesta pronúncia, anuncien el que se'n diu retake. El retake entra en joc quan el take no és acceptat lingüísticament i els assessors indiquen que s'ha de tornar a repetir. Fins i tot, i ha hagut diverses ocasions que els assessors afirmen que en alguns casos s'han hagut d'inventar paraules o repetir alguns guions. Petites anècdotes de la professió vaja.

Actualment, destaco l'assessor lingüístic David Arnau. Ell fa gairebé 30 anys que exerceix com a tal i ha assessorat més o menys unes 1.500 pel·lícules i uns dos 2.000 documentals. Però la seva feina no acaba aquí. També ha assessorat diversos animes com Inuyasha, Keroro o Ranma, entre d'altres.