Les fases del doblatge: del client a l'espectador

Podem dir que d'ençà el doblatge es va posar en funcionament, la tècnica ha estat la mateixa i no ha patit grans canvis significatius que es puguin destacar. Però en el que explicarem en aquest apartat, que serà bastant ampli, és tot el procés que pateix el doblatge d’una pel·lícula o d’una sèrie de televisió des que un client qualsevol la compra fins que arriba a l’espectador, és a dir fins a nosaltres. Aquest procediment és el mateix tant si és un doblatge per una pel·lícula com si és una sèrie de televisió, han de passar pels mateixos “ controls” perquè sigui acceptada per la nostra societat i es doni el vistiplau. El procés que ha de passar una projecció audiovisual és la següent:

S'ha de destacar que a l'Estat Espanyol el procés comença quan la televisió, sigui pública o privada, s'encarrega de comprar l’audiovisual i els seus pertinents drets d’autor i d’explotació per part del client. Després d’haver fet aquestes gestions, s’encomana a un estudi de doblatge perquè comenci el seu procés de doblatge i realitzi un pressupost econòmic del seu cost. També, abans de començar a doblar, la productora de la televisió que ha comprat el producte audiovisual és la que decideix que fer amb aquest producte: destinar-la directament a la televisió o a una consumició del DVD segons decideixin les empreses corresponents. Tot això està influenciat per uns factors que ara aclariré:


Abans de començar a explicar tot el procés que pateix el doblatge fins a arribar a les nostres pantalles, cal destacar un testimoni. El testimoni és Juan de Dios Muñiz, un actor de doblatge conegut durant la dècada dels 40 i també un periodista, que al 1944 va escriure un article on detallava perfectament com es realitzava el doblatge en aquells anys. Va ser el primer autor i actor que va descriure i definir de forma seria el que era el procés del doblatge. El llibre en qüestió és titulava Para ser más que una estrella de cine, d’edicions Memphis.

A continuació podreu trobar tot el procés al què està sotmès el doblatge. Ens hem quedat fins que la televisió compra el producte i fa un pressupost de quant costaria realitzar tot el procés. Aquest procés comença amb la traducció.

Llibre de l'actor de doblatge Juan de Dios Muñiz