Els actors i les actrius 

Primer de tot s'ha d'aclarir que els actors de doblatge volen que se'ls reconegui com a tal i no com a "dobladors" ni "locutors". Tenen un orgull d'actor perquè en realitat ho són, encara que fa molt de temps (i encara avui) els van qualificar de desvirtuosos de la interpretació perquè ho feien d'una manera més freda. Com és evident, els actors de doblatge són els encarregats de doblar, de posar la veu a diferents personatges, d'interpretar-los. Molts actors de doblatge compaginen la seva feina amb el teatre, la ràdio, el cinema o la televisió. 

QUINES QUALITATS HA DE TENIR UN BON ACTOR O ACTRIU DE DOBLATGE?

Per ser un bon actor s'ha de tenir unes qualitats que el facin destacar com a tal. Principalment, s'han de tenir qualitats interpretatives, ja que no deixa de ser un ofici vinculat a una disciplina artística. Per a dedicar-se professionalment a l'actuació (en totes les branques) és necessari aprendre un seguit de trucs i recursos que únicament s'ensenyen a escoles de teatre o d'art dramàtic. També a les escoles de doblatge. L'eina principal, la veu, no cal que sigui ni la més bonica ni la més lletja, ni la més greu ni la més aguda, perquè no es tracta de com sigui sinó de saber utilitza-la. En la disciplina del doblatge s'han de conèixer, saber i dominar un seguit de tècniques imprescindibles com saber respirar, riure, plorar i a projectar la veu. Per excel·lència, l'actor, amb la seva pròpia veu, ha de tenir la capacitat per imitar veus i diversos tons de forma natural i que sigui creïble per a l'espectador, venint d'escoltar només la versió original.

Una de les moltes altres qualitats que ha de posseir un actor de doblatge és el coneixement del seu aparell fonològic en què l'actor professional ha de tenir la capacitat i l'obligació de saber extreure d'ell mateix la màxima combinació de sons per aconseguir tots els matisos possibles. És a dir, forçar la veu o rascar-la sense fer-la malbé. Un bon actor també ha de saber dominar la respiració i fer coincidir la sincronia amb el personatge de la pantalla per així aconseguir que sigui el màxim creïble possible. Finalment, ha de conèixer totes les capacitats i els mecanismes pertinents per millorar la mateixa tècnica de l'actor i així arribar als nivells més alts de la perfecció que refereix aquest art.

Com s'ha esmentat, una de les qualitats per a un bon actor és la interpretació, però en el cas dels actors de doblatge s'afegeix unes qualitats extres, com la sincronia tant si és ràpida o lenta. També ha de saber riure, plorar, cridar i més quan interpreta un diàleg bastant llarg. En definitiva, l'actor ha de ser capaç per ell mateix d'interpretar el guió que li marca el producte original sigui quina sigui la dificultat i la velocitat que es necessiti. Una altra de les qualitats pot ser la memorització, però en els actors de doblatge no és imprescindible perquè té el guió davant i només ha d'interpretar el que està escrit. Normalment, el fet de repetir una vegada i una altra el mateix take, fa que al final s'acabi aprenent el text a la perfecció i només s'hagi de fixar en la sincronia del personatge. També, i ja per acabar les qualitats, un bon actor de doblatge ha de tenir i ha d'estar amb una bona postura davant del micròfon, de manera que la veu surti projectada amb força i no surtin per exemple el que anomenem "galls". I, per descomptat, ha de dominar a la perfecció la llengua en què està doblant i les seves dificultats lèxiques. Si posem per exemple a Catalunya, els actors han de tenir ben conscienciades a la perfecció la llengua catalana i la castellana. 

La correcta dicció és una condició sine qua non per l'actor de doblatge. Són moltes les ocasions on els actors i les actrius es troben amb un text que han de sincronitzar ràpidament on, per exemple, han de riure o plorar mentre s'està interpretant un diàleg. Aquestes condicions poden arribar a perjudicar la dicció, que acaba sent incombrensible. Per tant, cada actor ha de ser capaç de pronunciar cada paraula del guió sigui quina sigui la dificultat, amb el ritme que marqui l'original. 

En el cas de l'Estat Espanyol, els primers actors de doblatge, al voltant dels anys 30, van sorgir del teatre. A causa de la poca experiència en aquest àmbit, la interpretació era exactament la mateixa, estiguéssin en un espectacle o davant d'un micròfon. Per aquest motiu, als primers doblatges es poden detectar "veus cridades", amb un to de sobreactuació que, al final, provocaven una disminució de credibilitat a la pel·lícula. 

QUANT GUANYEN ELS ACTORS DE DOBLATGE?

Deixant de banda les qualitats, una de les curiositats és quant guanyen els actors de doblatge. La cosa varia depèn del que doblis i el que marqui el conveni. Per exemple, les dades que mostra l'AADPC (L'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya) en l'última taula salarial del 2022, diuen que per cada convocatòria per un doblatge dedicat al cinema, és a dir, per quan et convoquen tal dia i a tal hora a tal lloc, per actor són 53,73 €, i per cada take que realitza són uns 5,97 €. En canvi, si et convoquen per doblar algun producte per la TV, els ingressos disminueixen baixant així la convocatòria a 39,25 €, i cada take a 4,31 €.